0 Erftal

Personen

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | . | | | Keine

NachnamePersonen
Calmbacher
CALMBACHER1
1
Camerer
CAMERER2
2
Cammerer
CAMMERER1
1
Cappes
CAPPES2
2
Cardinal
CARDINAL3
3
Carl
CARL31
31
Carle
CARLE10
10
Carli
CARLI1
1
Carolus
CAROLUS1
1
Caspar
CASPAR2
2
Cavallo
CAVALLO2
2
Chanilitz
CHANILITZ2
2
Christ
CHRIST35
35
Christian
CHRISTIAN15
15
christl
CHRISTL2
2
Christlieb
CHRISTLIEB1
1
Christmann
CHRISTMANN14
14
Christoffel
CHRISTOFFEL12
12
Christophel
CHRISTOPHEL49
49
Christophl
CHRISTOPHL8
8
Claes
CLAES1
1
Claus
CLAUS2
2
Clemens
CLEMENS3
3
Clemenz
CLEMENZ2
2
Clere
CLERE2
2
Clinton
CLINTON1
1
Cloßmann
CLOßMANN1
1
cn
CN1
1
Colusso
COLUSSO1
1
Conrad
CONRAD22
22
Cordier
CORDIER2
2
Corelia
CORELIA2
2
Cornelis
CORNELIS1
1
Corneth
CORNETH1
1
Crafft
CRAFFT4
4
Crasack
CRASACK1
1
Crecelius
CRECELIUS2
2
Crenz
CRENZ1
1
Creutz
CREUTZ5
5
Creutzer
CREUTZER1
1
Crezeli
CREZELI2
2
Cunovei
CUNOVEI1
1
Cuntzmann
CUNTZMANN8
8